Mario Radovan

Mario Radovan web


Mario Radovan

Mario Radovan rođen je 24. 09. 1953. godine u Puli. Osnovnu školu pohađao je u Višnjanu, a srednju tehničku školu u Puli. Diplomirao je računarstvo na Sveučilišta u Ljubljani 1978. godine, a magistrirao operacijska istraživanja na istom sveučilištu 1982. godine. Doktorirao je informacijske znanosti na Sveučilištu u Zagrebu 1987. godine. Od 1983. do 2019. godine radio je kao nastavnik na Sveučilištu u Rijeci; u zvanje redovitog profesora izabran je 1999. godine. Na Sveučilištu u Puli radi kao vanjski suradnik od njegova osnutka; kao vanjski suradnik, radio je i na Sveučilištu u Zagrebu. Bio je član Matičnog odbora za informacijske i komunikacijske znanosti Agencije za znanost i visoko obrazovanje u tri mandata. Studijske godine 1985/86. gostovao je jedan semestar na Universidade Nova de Lisboa (Lisabon), kao dobitnik stipendije portugalske vlade. Studijsku godinu 1997/98. proveo je na University of California Berkeley, kao gostujući znanstvenik i dobitnik američke stipendije Fulbright Senior.

Profesor Radovan uveo je i predavao velik broj predmeta iz područja programiranja, projektiranja informacijskih sustava, baza podataka i računalnih mreža; predavao je i logiku. Objavio je preko šezdeset članaka, sedamnaest knjiga i veći broj skripti za potrebe nastave. Napisao je slijedeće monografije u funkciji udžbenika:

 • Programiranje u Prologu (1987, 1988, 1990)
 • Projektiranje informacijskih sistema (1989, 1991)
 • Baza podataka: relacijski pristup i SQL (1993)
 • Računalne mreže 1 (2010)
 • Računalne mreže 2 (2012)

Zadnje dvije knjige prerađene su u digitalne knjige “Računalne mreže” i “Mrežne tehnologije” (2018).

Pored nastavnih i znanstvenih radova iz područja računarskih i informacijskih znanosti, Mario Radovan piše knjige iz područja filozofije tehnologije, filozofije znanosti, i filozofske antropologije; u tim područjima napisao je slijedeće knjige:

 • Waiting for Hermes: In Search of a Better World (2007, 2020)
 • The Way of Power: On Technology, Nature and Society (2008, 2020)
 • In the Shadow of Time: On the Ephemerality and Meaning of Life (2009, 2020)
 • Knowledge and Interpretation: On Reality, Descriptions and Explanations (2013, 2020)
 • Existence and Ephemerality: On Knowledge, Feelings and Meaning (2014)
 • Communication and Control: The Shaping of Reality and People (2015)
 • On Time and Mind: In Search of a Coherent Discourse (2016)
 • On People and Machines: Human Inclinations, Science and Technology (2017)
 • Reason and Passions: In Search of a Poetics of Existence (2018)
 • On Life and Death: In Search of Meaning (2020)

Mario Radovan napisao je dvije knjige filozofskih i poetskih refleksija na hrvatskom jeziku:

 • Žamor: bajka o postojanju i prolaznosti (1994, 2010, 2016)
 • Manunu: knjiga mudrosti i neznanja (2019, 2020)